Logo

Regnskab 2011 og Budget 2012
( 2763 Reads )

  Grundejerforeningen Strandlunds driftregnskab for 2011 samt budget for 2012

  Indtægter 2011 Budget 2012
  Kr. Kr.
Indskud 1.800 3.000
Kontingenter 143.200 108.000
Rykkergebyr 450 500
Bådafgift 11.900 10.000
Brofond 180.000 180.000
Vejfond 35.800 36.000
Diverse 12.000 8.000
Indtægter ialt 385.150 345.500
     
     
Udgifter    
Generalforsamling 2.429 3.000
Bestyrelsesmøder 1.539 3.000
Båludgifter 1.625 1.800
Kontorartikler 719 1.000
Sct. Hans fest 1.810 2.000
Porto, telefon 7.400 10.000
Forsikringer 908 1.000
Græsslåning 30.375 31.000
Broudgifter 8.229 10.000
Fællesarealer 4.336 25.000
Gebyrer + administration 1.938 2.500
Vejreparationer + snerydning 8.125 10.000
Diverse 10.778 12.000
Udgifter i alt: 80.211 112.300
     
     
Driftsresultat grundejerforening 89.139 233.300
Brofond 180.000 180.000
Vejfond 35.800 36.000
Overskud 89.139 17.200
     
     
Depositum - nøgler til nordligt fællesområde 9.300  
Forslag til kontingent    
- Pr. parcel 600 (indskud kr. 600)
- Vejfond 200  
- Brofond 1.000  
Ialt 1.800  
Rykkergebyr: 1. gang kr. 50 - 2. gang kr. 100    
Indskud: kr. 600    
  Balance pr. 31-12-2011  
Aktiver    
Nordea foreningskonto 439.407  
Giro 15.417  
Kassebeholdning 3.459  
Aktiver ialt 458.283  
     
Passiver    
Egenkapital pr. 01-01-2011 153.344  
Brofond (opkrævet 2011) 180.000  
Vejfond (opkrævet 2011) 35.800  
Overskud 2011 89.139  
Passiver i alt 458.283  
     
Kapitalfordeling    
Vejfond pr. 31-12-2011 85.800  
Brofond pr. 31-12-2011 252.800  
Disponibelt beløb 31-12-2011 119.283  
Kapital ialt 458.283  

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.