Logo

Regnskab 2012 og Budget 2013
( 2305 Reads )

 

  Grundejerforeningen Strandlunds driftregnskab for 2012 samt budget for 2013

  Indtægter 2012 Budget 2013
  Kr. Kr.
Indskud 6.000,00 4.800,00
Kontingenter 107.825,00 128.000,00
Brofond 187.500,00  
Vejfond 37.500,00 37.000,00
Renter 21,42  
Bådpladser   18.000,00
Både/bro/fællesareal 13.550,00  
Salg af gl. bro   2.400,00
Indtægt. Roars bro mm. 8.350,00 8.000
Indtægter ialt 360.746,42 198.200,00
     
     
Udgifter    
Bestyrelse 1.900,00 6.000,00
Kontor + Porto 2.056,57 2.000,00
Administration og gebyrer 12.922,90 15.000,00
Gaver og bårebuketter 1.720,00  
Græsslåning 31.286,25 32.000,00
Sct. Hans + sm.skubn. af bål 4.038,20 5.000,00
Bro 5.949,51 480.000,00
Indtagning af bro   2.500,00
Fællesarealer + bænk + fliser 27.295,90 50.000,00
Vejreparationer   10.000,00
Slæbested 58.787,50  
Snerydning 600,00 3.000,00
Forsikring 925,00 1.000,00
Revisormøde 846,75  
Fjordudvalget 2.812,50 3.000,00
Diverse   10.000,00
Generalforsamling 4.321,00 5.000,00
Udgifter i alt: 155..628,08 624.500,00
     
     
Årets "overskud" 205.118,84 184.200,00
Bro- og vejfond 225.000,00 -480.000,00
Driftsresultat -19.881,66 14.200,00
     
  Balance pr. 31-12-2011  
Aktiver    
Nordea foreningskonto 502.395,46  
Spar Nord bank 160.843,02 + nøgledepositum kr. 8.000,00
Kassebeholdning 161,75  
Aktiver ialt pr. 31.12.2012 663.400,23  
     
Passiver    
Egenkapital pr. 01-01-2012 458.281,89  
Brofond (opkrævet 2012) 187.500,00  
Vejfond (opkrævet 2012) 37.500,00  
Underskud 2012 -19.881,66  
Passiver i alt 663.400,23 + nøgledepositum kr. 8.000,00
     
Kapitalfordeling    
Vejfond pr. 31-12-2012 123.300,00  
Brofond pr. 31-12-2012 440.300,00  
Disponibelt beløb 31-12-2012 99.800,23  
Kapital ialt 663.400,23  
     
Forslag til kontingent for 2013 700,00  
Forslag til vejfond i 2013 200,00  
Forslag til brofond i 2013 0,00  
I alt pr. matrikel 900,00  
     
Indskud 600,00  
Første rykker 50,00  
Anden rykker 200,00  

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.