Logo

Regnskab 2013
( 2571 Reads )
Regnskabet for 2013 er revideret og godkendt d. 21/4 2014

 

Strandlunds driftsregnskab for 2013

Indtægter:

Indskud                                                                6.600,00

Kontingent                                                       126.720,00 

Vejfond                                                              36.630,00

Både/bro/fællesareal                                         20.900,00

Indtægt Roars bro mm.                                       8.000,00

Rørhøst                                                               1.500,00 

Renter                                                                    270,27 

Indtægter i alt:                                               200.620,27

 

 

 

Udgifter:

Ny bro                                                               500.826,16

Græsslåning                                                       30.500,00 

Asfaltering af vej     mm.                                     56.384,00 

Bestyrelsen                                                         11.901,50

Kontor og porto                                                    1.858,90 

Admin. og gebyrer                                              11.777,88

Hjemmeside                                                            166,00

Gaver og blomster                                               1.095,00

Sct. Hansbål & sm.skub                                       3.889,51

Fællesarealer                                                      7.677,72

Snerydning                                                          1.802,85 

Forsikring                                                               976,00

Revisormøde og brohold                                       260,30

Fjordudvalget                                                      2.812,50

Generalforsamling                                               2.202,00

Nøgler til bom                                                      1.657,25

Diverse                                                                2.047,35 

Udgifter i alt:                                                    637.834,92


 

Årets difference (”underskud”): 437.214,65

Vejfond opkrævet i 2013:            36.630,00

Driftunderskud:                         400.584,65

 

Balance pr. 31.12.2013:

Aktiver:

Nordea foren.konto                        122.240,89

Nordea nøglekonto                            8.000,00

Spar Nord bank                             103.905,79

Kontant                                                  38,90

Ialt pr. 31.12.2013:                       226.185,58

 

Passiver:

Egenkapital pr. 01.01.2013          663.400,23

Vejfond opkrævet i 2013                36.630,00

Driftunderskud for 2013              -400.584,65

 

Ialt pr. 31.12.2013:                      226.185,58

 

 

Kapitalfordeling:

Vejfond pr. 31.12.2013                101.743,15

Disponibel kapital                        124.442,43

Ialt                                               226.185,58

 

Regnskabet er godkendt d. 21/4 2014

Bent Møller, revisor

Thomas Glarø, revisor

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.