Logo

Budget for 2014
( 2123 Reads )

 

Strandlunds budget for 2014

Indtægter:

Indskud: 3.000

Kontingent: 138.750

Vejfond: 37.000

Brofond: 20.000

Indtægt Roars bro: 8.000

Indtægter i alt: 206.750


 

Udgifter:

Bestyrelse: 8.000

Kontor, porto: 3.000

Administration 8.000

& gebyrer:

Græsslåning: 34.000

Sct. Hans + Bål: 6.000

Bro: 8.000

Fællesarealer: 40.000

Vejudgifter: 10.000

Snerydning: 3.000

Forsikring: 3.000

Generalforsml. 5.000

Diverse: 10.000

Udgifter i alt: 138.000


 

Driftsmidler: 68.750

Vej- og brofond: -57.000

Overskud: 11.750


 

Forslag til kontingent for 2014: 750 kr

Forslag til vejfond f. 2014: 200 kr

I alt pr. ejendom: 950 kr


 

Indskud for nye medlemmer: 600 kr. Første rykker: 50 kr. Anden rykker: 100 kr.

Lene Kristiansen, kasserer


 


 


 

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.