Logo

Regnskab 2014
( 1968 Reads )
Regnskabet for 2014 er d. 9/4 godkendt af bestyrelsen og af revisorerne d. 7/5.

 

Strandlunds driftsregnskab for 2014

Indtægter:                                                                 

Indskud                                          2.400,00

Kontingent                                  145.433,31

Vejfond                                        36.600,00                                 

Både/bro                                      22.900,00                                 

Indtægt Roars bro                           8.000,00                                  

Rørhøst                                         1.500,00                                  

Renter                                             130,59 

Indtægter i alt:                          216.963,90 
                                                                                                     

Udgifter:                                                                 

Broen                                           20.675,96                               

Græsslåning                                  31.750,00                              

Vejtræer                                         9.000,00                                

Bestyrelsen                                   10.039,95

Admin. og gebyrer                          4.929,05                              

Hjemmeside                                     166,00

Gaver og blomster                            498,85                               

Sct. Hansbål & sm.skub                  4.027,01                                 

Fællesarealer                                24.291,27                                 

Jubifest                                       28.311,33

Forsikring                                      3.900,25

Partytelt                                        5.494,00

Generalforsamling                          2.212,50

Hjertestarter mm.                        25.959,29                            

Udgifter i alt:                             173.328,81

 

 

Årets difference (”overskud”):        43.635,09

Vejfond opkrævet i 2014:              36.600,00

Driftoverskud:                              80.235,09

 

Balance pr. 31.12.2014:

Aktiver:

Nordea foren.konto          136.718,44

Nordea nøglekonto            10.950,00

Spar Nord bank               132.036,38

Kontant                             1.065,85

Ialt pr. 31.12.2014:         280.770,67

 

Passiver:

Egenkapital pr. 01.01.2014    226.185,58

Driftoverskud for 2014           80.235,09

Nordea nøglekonto                10.950,00

Vejfond opkrævet i 2014       -36.600,00

Ialt pr. 31.12.2014:             280.770,67

 

Kapitalfordeling:

Vejfond pr. 31.12.2014           132.036,38

Nøglekonto pr. 31.12.2014       10.950,00

Disponibel kapital                  137.784,29

Ialt                                      280.770,67

 

 

Regnskabet er godkendt d. 7/5 2015

                  Lars Jensen, revisor

                  Thomas Glarø, revisor

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.