Logo

Regnskab 2015 og budget 2016
( 1964 Reads )
Regnskabet for 2015 er d. 18. februar godkendt af bestyrelsen og af revisorerne d. 24.april.

Strandlunds driftsregnskab for 2015

Indtægter:                                                           

Indskud  4.800,00
Kontingent  141.632,21
Vejfond 37.000,00
Både/bro 26.700,00
Indtægt Roars bro 8.000,00
Rørhøst  1.500,00
Vandværk tilskud fest 4.000,00
Renter 83,00
Indtægter ialt 223.715,21

 

Udgifter:                                                           

Broen 64.199,29
Græsslåning 32.225,00
Fællesarealer 43.113,29
Bestyrelsen 12.568,00
Kontor, porto, hj.side 514,86
Admin. og gebyrer 5.296,83
Veje, snerydn. 2.443,75
Gaver og blomster  610,00
Sct. Hansbål & sm.skub 3.392,37
Generalforsamling 3.395,50
Forsikring 1.790,83
Udgifter ialt 169.549,72

                                                                                      

Årets difference (”overskud”): 54.165,49
Vejfond opkrævet i 2014: 37.700,00
Driftoverskud: 91.165,49

Balance pr. 31.12.2015:

Aktiver:

Nordea foren.konto 157.357,38
Nordea nøglekonto 10.950,00
Spar Nord vejfond  166.556,74
Kontant 72,04
Ialt pr. 31.12.2015: 334.936,16

 

Passiver:

Egenkapital pr. 01.01.2015 269.820,67
Driftoverskud for 2015 91.165,49
Nordea nøglekonto 10.950,00
Vejfond opkrævet i 2015 -37.000,00
Ialt pr. 31.12.2015 334.936,16

 

Kapitalfordeling:

Vejfond pr. 31.12.2015  166.556,74
Nøglekonto pr. 31.12.2015 10.950,00
Disponibel kapital 157.429,42
Ialt  334.936,16

 

Regnskabet er godkendt d. 24/4 2016

Lars Jensen, revisor
Thomas Glarø, revisor


 

Strandlunds budget for 2016

Indtægter:

Indskud:                         3.000

Kontingent:                 111.000

Vejfond:                        37.000

Brofond:                       29.400

Indtægter i alt:         180.400


 

Udgifter:

Bestyrelse:                      12.000

Kontor, porto, hj.side:        1.000

Administration/gebyrer      6.000

Græsslåning:                   40.000

Sct. Hans + Bål:                6.000

Bro:                                   6.000

Fællesarealer:                 40.000

Vejudgifter:                      10.000

Snerydning:                      3.000

Forsikring:                         6.300

Generalforsml.:                 5.000

Hjertestarterkursus:         5.000

Udgifter i alt: ____      _140.300


 

Driftsmidler: (180.400 – 140.300): 40.100

Vejfond:                                          -37.000

Overskud:                                         3.100


 

Forslag til kontingent for 2016: 600 kr

Forslag til vejfond f. 2016:         200 kr

I alt pr. ejendom:                         800 kr


 

Indskud for nye medlemmer: 600 kr. Første rykker: 50 kr. Anden rykker: 100 kr.


 

Lene Kristiansen, kasserer

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.