Logo

Budget for 2016
( 1700 Reads )
Bestyrelsens forslag til budget 2016

 

Strandlunds budget for 2016

Indtægter:

Indskud:                 3.000

Kontingent:         111.000

Vejfond:                37.000

Brofond:               29.400

Indtægter i alt: 180.400


 

Udgifter:

Bestyrelse:                    12.000

Kontor, porto, hj.side:     1.000

Administration/gebyrer   6.000

Græsslåning:                40.000

Sct. Hans + Bål:             6.000

Bro:                                6.000

Fællesarealer:               40.000

Vejudgifter:                   10.000

Snerydning:                    3.000

Forsikring:                      6.300

Generalforsml.:              5.000

Hjertestarterkursus:       5.000

Udgifter i alt: ____140.300


 

Driftsmidler: (180.400 – 140.300): 40.100

Vejfond:                                         -37.000

Overskud:                                       3.100


 

Forslag til kontingent for 2016:  600 kr

Forslag til vejfond f. 2016:         200 kr

I alt pr. ejendom:                   800 kr


 

Indskud for nye medlemmer: 600 kr. Første rykker: 50 kr. Anden rykker: 100 kr.


 

Lene Kristiansen, kasserer

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.