Logo

Regnskab 2016 og budget 2017
( 2906 Reads )
Driftregnskab godkendt af bestyrelsen d. 15/3 og revideret d. 9/4 2017 samt bestyrelsens forslag til budget 2017

 

 

Strandlunds driftsregnskab 2016

 

Indtægter:

Kontingent                   152.532,83

Båd/landpladser             29.800,00

Indmeldelser                   4.200,00 

Roars bro                       4.000,00 

Rørhøst                          1.500,00

Renter                               84,04

Indtægter i alt:          192.116,87

 

Udgifter:

Fællesarealer                19.595,17 

Græsslåning                 37.500,00 

Broudgifter                    9.424,54

Veje                             5.957,80

Bestyrelse                    12.332,00

Administration, gebyrer    5.149,10

kontor, porto, hj.side       1.860,50 

Generalforsamling           3.094,00 

Forsikring                       6.154,84

Sct. Hans                       3.191,49

Hjertestarterkursus         4.699,00 

Gaver                              230,00

Udgifter i alt:              109.188,44

 

Årets resultat:              82.928,43

 

Resultatdisponering:

Forudbetalt kontingent     1.570,00

Hensættelse til veje       36.800,00

do til fællesarealer         20.000,00

Overføres til næste år 24.558,43

 

Balance pr. 31/12 2016

Aktiver:

 Nordea Foren.konto     209.583,66

 Nordea nøglekonto         7.319,00

 Spar Nord vejkonto     200.615,78

 Kontant                           346,15

Aktiver i alt:                417.864,59

 

Passiver:

Egenkapital primo       334.936,16

Forudbet. Kontingent      1.570,00

Hensættelser               56.800,00

Overført resultat            24.558,43

Egenkapital ultimo   417.864,59

 

Kapitalfordeling:

Vejfond pr. 31/12 2016       200.615,78

Nøglekonto                          7.319,00

Forudbet. Kontingent             1.570,00

Disponibel kapital               208.359,81

Ialt:                                     417.864,59

                     

 

  Regnskabet er godkendt d. 9/4 2017

                                                                                Lars Jensen, revisor

                                                                            Jens Christian Petersen, revisor

 

 

 

Strandlunds budget for 2017

Indtægter:

Indskud:                      3.000

Kontingent:               111.000

Vejfond:                    37.000

Brofond:                    30.000

Indtægter i alt:        181.000


 

Udgifter:

Bestyrelse:                 12.000

Kontor, porto, hj.side:    2.000

Administration/gebyrer   6.000

Græsslåning:               40.000

Sct. Hans + Bål:            6.000

Bro:                           15.000

Fællesarealer:              20.000

Vejudgifter:                 10.000

Snerydning:                  3.000

Forsikring:                    6.300

Generalforsml.:             5.000

Udgifter i alt: ____   125.300


 

Driftsmidler: (181.000 – 125.300): 55.700

Vejfond: -37.000

Overskud: 18.700


 

Forslag til kontingent for 2016:     600 kr

Forslag til vejfond f. 2016:           200 kr

I alt pr. ejendom:                        800 kr


 

Indskud for nye medlemmer: 600 kr. Første rykker: 50 kr. Anden rykker: 100 kr.


 

Lene Kristiansen, kasserer

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.