Logo

Regnskab 2017 og budget 2018
( 1388 Reads )

Strandlunds driftsregnskab 2017

Indtægter:                                                        

Kontingent                   147.130,00                                                                    
Båd/landpladser            27.800,00                                      
Indmeldelser                    3.000,00                                       
Rørhøst mm.                    1.750,00                                      

Renter                                 100,27                                        

Indtægter i alt:             179.780,27                                         

Udgifter:                                                            
Fællesarealer                  23.018,14                                           
Græsslåning                   39.125,00                                           
Broudgifter                     16.751,28                                           
Veje                                   5.145,84                                            
Bestyrelse                        9.356,80
Administration, gebyrer  5.723,17                                            
kontor, porto, hj.side      2.127,05
Generalforsamlinger       3.194,00
Forsikring                        6.145,81                                             
Sct. Hans                         3.049,25                                               
Gaver og blomster             866,05                                              
Diverse                            5.025,25

Fisketur                           2.950,00                                           
Renter                                   16,91                                            

Udgifter i alt:               122.494,55

 

Årets resultat:               57.285,72


Resultatdisponering: 

Hensættelse til veje       36.800,00
do til fællesarealer         20.000,00

Overføres til næste år         485,72

 

Balance pr. 31/12 2017

Aktiver:

Nordea foren. konto         230.209,77

Nordea nøglekonto              7.302,09

Spar Nord Vejkonto          237.416,05

Kontant                                    222,40

Aktiver ialt:                        475.150,31

 

Passiver:

Egenkapital primo             417.864,59

Hensættelser                        56.800,00

Overført resultat                       485,72

 

Egenkapital ultimo            475.150,31

 

Kapitalfordeling:

Vejfond pr. 31/12 2017       237.416,05

Nøglekonto                            7.302,09

Disponibel kapital             320.432,17

Ialt:                                     475.150,31

 

 


Regnskabet er godkendt d. 22/3 2018
Lars Jensen, revisor
Jens Christian Petersen, revisor

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.