Logo

REGNSKAB 2018
( 346 Reads )
REGNSKAB 2018

Strandlunds driftsregnskab 2018


Indtægter:                                                                             Balance pr. 31/12 2018:

Kontingent                     148.900,00                                                                Aktiver:
Båd/landpladser              28.500,00                                                                 Nordea foren.konto           242.366,62       
Indmeldelser                     4.800,00                                                                 Nordea nøglekonto               7.302,09
Rørhøst                            1.500,00                                                                  Spar Nord Vejkonto           231.549,09
Renter                                   36,79                                                                  Kontant                                     -50,35      
Indtægter i alt:    183.736,79                                                    Aktiver ialt:              481.167,45            


                                                                                                                        Passiver:
                                                                                                                         Egernkapital primo             475.150,31     
Udgifter:                                                                                  Overført kapital                        6.017,14 

Fællesarealer                    29.664,35                                                               Egenkapital ultimo:   481.167,45
Græsslåning                      37.381,25
Broudgifter                        23.512,35                                               
Veje                                   54.356,25                                                                Kapitalfordeling:
Bestyrelse                           8.592,85                                                                 Vejfond pr.31/12 2018      231.549,09
Administration, gebyrer       6.089,59                                                                 Nøglekonto                          7.302,09           
kontor, porto, hj.side           1.227,99                                                                 Disponibel kapital             242.316,27         
Generalforsamling              5.262,00                                                                 Ialt:                         481.167,45
Forsikring                            6.312,17
Sct. Hans                            3.778,00
Gaver & blomster               1.542,85

Udgifter ialt:         177.719,65

Årets resultat:          6.017,14

 

Resultatdisponering:

Overføres til næste år      6.017,14

 

         Regnskabet er godkendt d. 10/3 2019
Jens Chr. Petersen
Revisor

 

Lars Jensen
Revisor 

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.