Logo

REGNSKAB 2018
( 1018 Reads )
REGNSKAB 2018

Strandlunds driftsregnskab 2018


Indtægter:                                                                

Kontingent                     148.900,00                                                           
Båd/landpladser              28.500,00                                                                
Indmeldelser                     4.800,00                                                             
Rørhøst                            1.500,00                                                             
Renter                                  36,79                                                                  
Indtægter i alt:     183.736,79                                                         

                                                                                                                    
                                                                                                                              
Udgifter:                                                                      

Fællesarealer                     29.664,35                                                           
Græsslåning                      37.381,25
Broudgifter                        23.512,35                                               
Veje                                  54.356,25                                                            
Bestyrelse                           8.592,85                                                            
Administration, gebyrer        6.089,59                                                                       
kontor, porto, hj.side            1.227,99                                                                     
Generalforsamling               5.262,00                                                             
Forsikring                            6.312,17
Sct. Hans                            3.778,00
Gaver & blomster                1.542,85

Udgifter ialt:           177.719,65

Årets resultat:            6.017,14

 

Resultatdisponering:

Overføres til næste år      6.017,14

 

Balance pr. 31/12 2018:

Aktiver:

Nordea foren.konto           242.366,62 
Nordea nøglekonto               7.302,09
Spar Nord Vejkonto           231.549,09
Kontant                                   -50,35 

Aktiver ialt:               481.167,45 

 

Passiver:

Egernkapital primo                 475.150,31
Overført kapital                          6.017,14

Egenkapital ultimo:   481.167,45  

 

Kapitalfordeling:

Vejfond pr.31/12 2018           231.549,09
Nøglekonto                                7.302,09
Disponibel kapital                   242.316,27

Ialt:                            481.167,45

 

         Regnskabet er godkendt d. 10/3 2019
Jens Chr. Petersen
Revisor

 

Lars Jensen
Revisor 

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.