Logo

Budget for 2019
( 478 Reads )

Strandlunds budget for 2019

Indtægter:

Indmeldelser                    3.000

Kontingent                    111.000

Båd/landpladser             25.000

Indtægter ialt:             139.000

 

Udgifter:

Bestyrelse                      12.000

Kontor, porto, hj.side        2.000

Admin./gebyrer                 8.000

Græsslåning                   40.000

Sct. Hans/bål                    6.000

Bro                                  20.000  

Fællesarealer                  25.000

Snerydning                       3.000

Forsikringer                      6.500

Generalforsml.                  5.500

Udgifter ialt                  128.000

 

Driftsmidler: (139.000-128.000):             11.000

Overføres til vejfond:                              13.000

Underskud:                                             2.000

 

 

         

Budget for vejfond

Indtægter:

Indtægt 2019                       37.000

Overført fra foren.konto       13.000

Ialt:                                      50.000

 

Udgifter:

Hajtænder og rep.               50.000

 

Overskud:                             0

 

Forslag til kontingent for 2019:           600 kr
Forslag til vejfond                               200 kr

Ialt pr. ejendom:                                800 kr

 

Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer: 600 kr                Første rykker: 50 kr           Anden rykker: 100 kr

 

Lene Kristiansen, kasserer

 

 

 

                                                

 

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.