Logo

DRIFTSREGNSKAB 2019
( 604 Reads )

Strandlunds driftsregnskab for 2019
 

Indtægter:

Kontingent                   149.600,00

Indmeldelser                   2.600,00

Bådpladser                    26.150,00

Rørhøst                           1.500,00

3xbonus Tryg                  1.469,28

Ialt:                             181.319,28
 

Udgifter:

Veje                              21.367,80

Broen                            17.501,57

Fællesarealer               11.834,00 

Græsslåning                39.415,00

Bestyrelsen                    8.847,36

Admin., gebyrer             9.141,92 

Kontor, hj.side               1.276,80

Forsikringer                   6.493,15

Sct. Hans                      2.341,10

Generalforsml.              2.772,00

Gaver og blomster           645,00

Diverse                         4.093,75

Ialt:                           125.729,4

Årets resultat:               55.589,83 

 

Resultatdisponering:

Overføres til næste år:      27.352,33

Overføres til vejfond         28.237,50

 

Balance pr. 31/12 2019

Aktiver:

Nordea foren. Konto                270.546,11

Nordea nøglekonto                      9.802,09

Spar Nord vejfond                   258.953,78

Kontant                                               5,65

Aktiver i alt:                            539.307,63

 

Passiver:

Egenkapital primo                   481.217,80

Overført kapital                         55.589,83

Overført fra nøglekonto              2.500,00

Egenkapital ultimo               539.307,63

Kapitalfordeling:

Vejfond pr. 31/12 2019           258.953,78

Nøglekonto                                 9.802,09

Disponibel kapital                   270.551,76

Ialt:                                         539.307,63

 

                            Regnskabet er revideret d. 8/3 2020

                                               Lars Jensen, revisor

                                             Jens Chr. Petersen, revisor

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.