Logo

STRANDLUNDS DRIFTREGNSKAB 2020
( 169 Reads )

Strandlunds driftsregnskab 2020


 

    Indtægter:                                                                Balance pr. 31/12 2020

    Kontingent         147.250,00                                      Aktiver:

    Indmeldelser         4.200,00                                     Nordea foren. Konto   307.644,37

     Bådpladser         27.350,00                                     Nordea nøglekonto        8.408,34

     Rørhøst                1.500,00                                     Spar Nord vejfond      293.247,61

     Bonus Tryg             534,72                                      Kontant                             456,70

     Ialt:                  180.834,72                                      Aktiver i alt:              609.757,02


 

     Udgifter:                                                                  Passiver:

     Fællesarealer      47.641,17                                     Egenkapital primo        529.505,54

     Broen                  16.766,15                                     Overført kapital              34.843,14

     Veje                       3.750,00                                     Overført fra vejfond       37.000,00

     Forsikringer           8.636,06                                     Overført fra nøglekonto   8.408,34

     Admin. & gebyrer  6.130,61                                      Egenkapital ultimo    609.757,02

     Kontor & hj.side       903,74

     Bestyrelsen           3.500,00                                       Kapitalfordeling:

     Gaver & blomster 3.031,55                                       Vejfond pr. 31/12        293.247,61

     Advokat              17.212,50                                       Nøglekonto                    8.408,34

     Vejfond               37.000,00                                       Disponibel kapital       308.101,07

     Diverse                1.419,80                                        Ialt:                             609.757,02

     Ialt:                  145.991,58                                                                                           

     Årets resultat   34.843,14                                               Regnskabet er revideret d. 19/8 2021

                                                        

     Resultatdisponering:                                                                        Lars Jensen, revisor

     Overføres til næste år:  34.843,14                                          Jens Chr. Petersen, revisor

     Overført til vejfond:       37.000,00

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.