Logo

BUDGET FOR 2022
( 43 Reads )
Strandlunds budget for 2022      
       
Indtægter:      
Kontingent 111.000 kr    
Indmeldelser 3.000 kr    
Bro 26.000 kr    
Vejfond 37.000 kr    
Ialt: 177.000 kr    
       
Udgifter:      
Kontor, hj,side 3.000 kr    
Admin., gebyrer 22.000 kr    
Bestyrelse 12.000 kr    
Forsikringer 10.000 kr    
Græsslåning 42.000 kr    
Fællesarealer 16.000 kr    
Sct. Hans & bål 4.000 kr    
Bro 15.000 kr    
Generalforsamling 4.000 kr    
Gaver, blomster 2.500 kr    
Advokat mm. 30.000 kr    
Hensat til vejfond 37.000 kr    
       
Ialt: 197.500 kr    
       
       
Årets resultat -20.500 kr    
       
Forventet udgift:      
Fra vejfond til reparation af veje 300.000 kr    
(Asfaltering af Strandlundgårdsvej)      
       
Forslag til kontingent for 2022: 600 kr    
Forslag til bidrag til vejfond 200 kr    
Ialt pr. ejendom for 2022: 800 kr    
       
Indskud for nye medlemmer: 600 kr. Første rykker: 50 kr. Anden rykker: 100 kr.      
       
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.