BUDGET FOR 2020

Strandlunds budget for 2020

Indtægter:

Indskud: 3.000

Kontingent: 111.000

Vejfond: 37.000

Bro, bådpladser 26.000

Indtægter i alt: 177.000


 

Udgifter:

Bestyrelse: 12.000

Kontor, porto, hj.side: 2.000

Administration/gebyrer 12.000

Græsslåning: 41.000

Sct. Hans + Bål: 4.000

Bro: 20.000

Fællesarealer: 20.000

Forsikring: 6.600

Generalforsml.: 3.500

Gaver/blomster 2.000

Udgifter i alt: ____ 123.100


 

Driftsresultat: (177.000 – 123.100): 53.900


 

 

Budget for vejfond:

Indtægt 2020 37.000

Rest fra 2019 overføres 15.432,20

I alt: 52.432,20

Til reparation/asfaltering af Strandlundgårdsvej sm. med øvrige vejfond


 


 

Forslag til kontingent for 2020: 600 kr

Forslag til vejfond f. 2020: 200 kr

I alt pr. ejendom: 800 kr

Indskud for nye medlemmer: 600 kr. Første rykker: 50 kr. Anden rykker: 100 kr.


 

Lene Kristiansen, kasserer

Author: Lene