Logo

Nyheder : INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 29/3 2019
den 12/3/2019 21:50:00 (39 læst)Grundejerforeningen Strandlund

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019Fredag d. 29. marts 2019 kl. 20.00 afholdes der ordinær generalforsamling i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, St. Karleby, 4070 Kirke Hyllinge

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Regnskab til godkendelse

  4. Budget til godkendelse

  5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse:

Forslag fra medlem vedr. ændringer i Ordensreglementet

Eventuelt andre indkomne forslag

  1. Valg til bestyrelsen:

På valg er:

Steen Søndergaard (villig til genvalg)

Lykke Nielsen (villig til genvalg)

Hanne Bacher (villig til genvalg)

  1. Valg af suppleanter:

På valg er:

Arne Kristiansen (villig til genvalg)

Poul Madsen (villig til genvalg)

  1. Valg af revisorer

På valg er:

Lars Jensen

Valg af revisorsuppleant:

Ingen er på valg

  1. EventueltForslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftligt afleveret til foreningens formand, senest 10 dage før generalforsamlingen. (onsdag d. 20 marts 2019)Medlemsforslaget vedr. Ordensreglementet samt regnskabet for 2018 og budget for 2019 kan ses på hjemmesiden www.strandlund.dk og i udhængsskabet. Det kan udleveres/mailes på forlangende ved henvendelse til foreningens kasserer Lene Kristiansen, Skovbrynet 40, mail: file@post3.tele.dk tlf.: 46 32 46 62

M.v.h. BestyrelsenAndre artikler
17/3/2019 21:10:00 - REFERAT AF SENESTE BESTYRELSESMØDE 11/3 2019
13/3/2019 0:40:00 - HÅNDTERING AF PERSONDATA I GRUNDEJERFORENINGEN STRANDLUND
13/3/2019 0:20:00 - STRANDLUNDS BUDGET 2019
12/3/2019 23:50:00 - DRIFTREGNSKAB 2018
12/3/2019 21:50:00 - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 29/3 2019
12/3/2019 21:50:00 - FORSLAG TIL ÆNDRINGER I ORDENSREGLEMENT
21/1/2019 8:30:00 - REFERAT AF SENESTE BESTYRELSESMØDE D. 9. JANUAR 2019
21/12/2018 11:40:00 - FORSLAG TIL BEGRÆNSNING AF TUNG TRAFIK PÅ HORNSHERREDVEJ
5/10/2018 12:00:00 - TÆND RIGTIGT OP I BRÆNDEOVNEN
10/6/2018 11:50:00 - SÆBY BYLAUG
5/3/2018 20:20:00 - DIN ALARM
27/11/2017 10:20:00 - MOBILTELEFONOPKALD FRA UDENLANDSKE NUMRE
28/8/2015 20:30:00 - SÅDAN BRUGER DU EN HJERTESTARTER

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.