Logo

Nyheder : FORSLAG TIL ÆNDRINGER I ORDENSREGLEMENT
den 12/3/2019 21:50:00 (36 læst)

ForslagDen 24. september 2018

Forslag til ændringer i vort ORDENSREGLEMENT.

Med henblik på førstkommende ordinære generalforsamling fremsætter vi følgende motiverede forslag til ændring af vort ordensreglement.

Forslag 1

Af hensyn til den nemmeste, bevissikre og mest effektive kommunikation mellem foreningen og medlemmer/lejere/andre brugere foreslår jeg, at det pålægges medlemmer/lejere/brugere at afgive oplysning om mailadresse/mobiltelefonnummer, hvortil f.eks. pålæg kan sendes med forpligtende virkning.

Forslag 2

Ad pkt. 7 Sanktioner

Afsnit 1 formuleres
Ved konstateret overtrædelse af reglementets bestemmelser skal bestyrelsen pålægge det pågældende medlem eller bruger til straks at ophøre med overtrædelsen.
Afsnit 2
Såfremt henstillingen ikke efterkommes, er bestyrelsen berettiget til at pålægge medlemmet/lejeren/brugeren at betale de gebyrer, der til enhver tid af generalforsamlingen måtte være fastsat for overtrædelserne.
Afsnit 3
Såfremt et medlem/en bruger på trods af bestyrelsens pålæg eller opkrævning af gebyrer opretholder den reglementsstridige adfærd, er bestyrelsen for medlemmets/lejerens/brugerens regning uden forudgående retsskridt berettiget til at iværksætte ethvert nødvendigt skridt med henblik på at få forholdet bragt orden.
Afsnit 4
Meddelelser til medlemmer/lejere/brugere vedrørende pålæg og iværksættelse af sanktioner skal være skriftlige i form af brevpost, sms eller mail.

NYT AFSNIT 5
GEBYRER:
FOR SEN INDBETALING KR. 100
FOR HENSTILLING AF UINDREGISTRET
KØRETØJ – PR PÅBEGYNDT MÅNED KR. 500
PARKERING I STRID MED ORDENSREGLEMENTET KR. 200
PÅKRAV MED MIN. 14 DAGES MELLEMRUM KR. 100
MANGLENDE ADRESSEOPLYSNING KR. 100
MANGLENDE OPLYSNING OM FOLKEREGISTER-
ADRESSE KR. 100

Hensigt/motivering:
Hovedsigtet er at forbedre oplevelsen af at opholde sig i og bebo Strandlund, og at gener for naboer og andre brugere i størst muligt omfang undgås.
Især foreningens rabatter anvendes til reglementsstridig parkering og oplagring. Naturligvis med respekt for gæsteparkering.
Nogle grunde trænger til oprydning. F.eks. rydning for uindregistrerede køretøjer.
Hundegøen og respekt for reglen om hunde i snor.

Med venlig hilsen

Lise og John Sejlø
Andre artikler
17/3/2019 21:10:00 - REFERAT AF SENESTE BESTYRELSESMØDE 11/3 2019
13/3/2019 0:40:00 - HÅNDTERING AF PERSONDATA I GRUNDEJERFORENINGEN STRANDLUND
13/3/2019 0:20:00 - STRANDLUNDS BUDGET 2019
12/3/2019 23:50:00 - DRIFTREGNSKAB 2018
12/3/2019 21:50:00 - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 29/3 2019
12/3/2019 21:50:00 - FORSLAG TIL ÆNDRINGER I ORDENSREGLEMENT
21/1/2019 8:30:00 - REFERAT AF SENESTE BESTYRELSESMØDE D. 9. JANUAR 2019
21/12/2018 11:40:00 - FORSLAG TIL BEGRÆNSNING AF TUNG TRAFIK PÅ HORNSHERREDVEJ
5/10/2018 12:00:00 - TÆND RIGTIGT OP I BRÆNDEOVNEN
10/6/2018 11:50:00 - SÆBY BYLAUG
5/3/2018 20:20:00 - DIN ALARM
27/11/2017 10:20:00 - MOBILTELEFONOPKALD FRA UDENLANDSKE NUMRE
28/8/2015 20:30:00 - SÅDAN BRUGER DU EN HJERTESTARTER

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.