Logo

Nyheder : STRANDLUNDS REGNSKAB FOR 2018
den 10/4/2019 9:30:00 (33 læst)

REGNSKAB 2018Strandlunds driftsregnskab 2018

 

Indtægter:


Kontingent                  148.900,00

Båd/landpladser            28.500,00

Indmeldelser                  4.800,00

Rørhøst                         1.500,00

Renter                               36,79

Indtægter i alt:          183.736,79

 

Udgifter:


Fællesarealer                 29.664,35

Græsslåning                  37.381,25

Broudgifter                   23.512,35

Veje                            54.356,25

Bestyrelse                      8.592,85

Administration, gebyrer    6.089,59

kontor, porto, hj.side       1.227,99

Generalforsamling           5.262,00

Forsikring                      6.312,17

Sct. Hans                      3.778,00

Gaver & blomster           1.542,85

Udgifter i alt:             177.719,65

 

 

Årets resultat: 6.017,14

 

 

Resultatdisponering:

Overføres til næste år: 6.017,14

 

 

Balance pr. 31/12 2018:

 

Aktiver:


Nordea Foren.konto        242.366,62

Nordea nøglekonto             7.302,09

Spar Nord vejkonto         231.549,09

Kontant                               -50,35

Aktiver i alt:                   481.167,45

 

 

Passiver:


Egenkapital primo           475.150,31

Overført resultat                6.017,14

Egenkapital ultimo:      481.167,45

 

Kapitalfordeling:


Vejfond pr. 31/12 2018   231.549,09

Nøglekonto                       7.302,09

Disponibel kapital           242.316,27

Ialt:                                481.167,45

 

 

Regnskabet er godkendt d. 10/3 2019Jens Chr. Petersen

Revisor

Lars Jensen

RevisorAndre artikler
11/5/2019 12:30:00 - HJERTESTARTERKURSUS TIRSDAG D. 28. MAJ KL. 14.30 I BYLAUGSHUSET
28/4/2019 8:40:00 - AFFALDSAFHENTNING I RESTEN AF 2019
10/4/2019 9:30:00 - STRANDLUNDS REGNSKAB FOR 2018
4/4/2019 11:10:00 - REFERAT AF GRUNDEJERFORENINGENS GENERALFORSAMLING D. 29. MARTS 2019
17/3/2019 21:10:00 - REFERAT AF SENESTE BESTYRELSESMØDE 11/3 2019
13/3/2019 0:40:00 - HÅNDTERING AF PERSONDATA I GRUNDEJERFORENINGEN STRANDLUND
21/12/2018 11:40:00 - FORSLAG TIL BEGRÆNSNING AF TUNG TRAFIK PÅ HORNSHERREDVEJ
10/6/2018 11:50:00 - SÆBY BYLAUG
5/3/2018 20:20:00 - DIN ALARM
28/8/2015 20:30:00 - SÅDAN BRUGER DU EN HJERTESTARTER

Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.