Logo

Referater > Referater > Referater fra brolaugsmøder > Referat af brolaugsmøde 24.09.2015

Referat af brolaugsmøde 24.09.2015

Udgivet af Lene på 3/10/2015 (551 læser)
Referat af brolaugsmødet den 24. september 2015Dagsorden:
1. Broen skal på land for vinteren
2. nye bomme
3. reparationer/vedligeholdelse
4. pæle-pladser
5. alternativ til nuværende fastgørelse af bommene
6. pladsfordeling
7. plads priser
8. principbeslutning – hvem kan få plads ved broen

Ad.1:
Broen tages på land lørdag den 17. oktober 2015 kl. 09.00. Der er bestilt kranbil. Der er hængt meddelelse om optagningen i udhængsskabene, ligesom der er ophængt opfordring til bådejerne om at rydde deres plads senest den 15. oktober. Det grej, der ikke er fjernet vil blive fjernet af brolauget og destrueret. Senest 14 dage før optagningen vil optagningen blive annonceret ved skilt ved vandværket.
Forplejning bliver som sædvaneligt. Else Marie og Bibi laver frikadeller, Bent sørger for indkøb af øl og vand, Lene/Hanne sørger for kaffe og kage.

Den 30. september kl. 10.00 begynder Brolauget klargøring til optagelsen.

Ad.2:
Der er bestilt nye Y-bomme til pladserne 23 – 24 - 25 og 26. Bommene bliver leveret i foråret 2016.

Ad.3:
Der planlægges træbeskyttelsesbehandling af broen. Behandlingen forventes at kunne udføres i dagene umiddelbart efter udlægning af broen til næste år. Inden bådene og de badende begynder at benytte den. Arbejdet forventes at vare en dag, hvor broen vil være afspærret.

Jens sørger for afmærkning af bommene inden de afmonteres, evt. ved indhugning af nummer.

Ad.4:
Det voldsomme blæsevejr vi har været plaget af hele sommeren var hårdt ved fortøjningerne. Især pælepladserne fik problemer. Fortøjninger sprang og pælene blev rykket skæve. Til næste år vil pælene blive placeret længere ude for at give længere fortøjninger og dermed mere elastik i fortøjningerne. Samtidig opfordres bådejerne til at bruge kraftigere fortøjninger evt. med fjedre.

Ad.5:
Kåre Hansen Syrenvej har foreslået at boltene til fastgørelse af bommene forsynes med et hul til anbringelse af en split i stedet for de nuværende bolte. Det vil lette monteringen væsentligt. Kåre har tilbudt at bore hullerne. Det synes som en god ide, og brolauget vil bede Kåre om at udføre arbejdet.

Ad.6:
Pladsfordelingen 2016 forventes at blive som i 2015.

Ad.7:
Prisen for en plads ved broen i sæson 2016 bliver som følger:
Pladserne 1 - 8 = 1000 kr.
Pladserne 9 – 26 = 800 kr.
Pladserne 27 – 34 = 500 kr.

Landplads = 300 kr.

Ad.8:
Det er brolaugets anbefaling, at pladserne ved broen kun tildeles medlemmer af grundejerforeningen. Dvs. alle grundejere, der har en båd, som de ønsker fortøjet ved broen. Man kan således ikke forvente at få en plads, og lade den ligge ubenyttet - jfr. reglement for broen.
Ansøgninger fra deciderede udlejningshuse (huse som ejeren aldrig selv benytter) og huse, der er langtidsudlejede vil i hvert enkelt tilfælde blive vurderet af brolauget.


Ref. oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel Referat fra brolaugsmøde 27.03.2012
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.