Logo

Referater > Referater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5/9 2018

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5/9 2018

Udgivet af Lene på 12/9/2018 (241 læser)
Referat

af

bestyrelsesmødet den 5. september 2018


Dagsorden:

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde
2.    Regnskab
3.    Sankthansaften – evaluering
4.    Tyverier ved broen
5.    Hjertestarterkursus
6.    Fællesarealerne
7.    Vejene
8.    Eventuelt
9.    Næste møde


Tilstede:

Steen Søndergaard – Hanne Bacher – Lene Kristiansen – Bent Møller – Lykke Nielsen – Ove Holst

Ad. 1:
Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2:
Lene Kristiansen informerede om foreningens økonomi. På vejkontoen indestår der 231.512,30 kr. I Nordea indestår der 315.623,08 kr. og på den særlige nøglekonto er der 7.302,09 kr. Den kontante beholdning udgør 182 kr.

Ad. 3:
Sankt Hans aften blev afholdt som sædvanligt. På grund af den ekstreme tørke, var der indhentet tilladelse til afbrænding af bålet. For at forebygge evt. brand i den omliggende vegetation, havde vi lejet en pumpe og 50 m slange, således at der i givet fald kunne hentes vand direkte fra fjorden til slukning. Aftenen forløb planmæssigt og der blev ikke brug for brandslukning. Leje af pumpe og slange kostede det ringe beløb af 554,25 kr. og det blev aftalt at etablere samme brandberedskab ved de næste Sankt Hans bål.
Der var anskaffet en ny højttaler i håb om, at alle bedre kunne høre båltalen. Den viste sig ikke at fungere tilfredsstillende og blev returneret.


Ad. 4:
Vi har været plaget af hærværk og tyveri fra både ved broen. Der er stjålet i alt 3 påhængsmotorer, hvoraf 2 var fra samme båd. Bestyrelsen havde en lang drøftelse om, hvilke muligheder der er for at gøre det mere usikkert for tyve at forsøge sig ved vores bro. Herunder blev der talt om etablering af lys, der aktiveres ved bevægelse og forskellige former for videoovervågning. Bestyrelsen fandt, at ulemperne ved belysning og/eller videoovervågning var for store for broens brugere. Mange holder af at nyde aftenmørket fra broen og videoovervågning vil være generende for de badende. Man enedes om at opfordre bådejerne til at have en fornuftig forsikring og i de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre, montere en gps-tracker i motoren.

Ad.5:
Det var planlagt at afholde et hjertestarterkursus i efteråret 2018. Det viser sig, at Sæby Bylaug også afholder hjertestarterkurser. Muligheden for om vi kan deltage vil blive undersøgt. Kan det ikke lade sig gøre indhenter vi selv et tilbud fra Trygfonden.

Ad. 6:
Vedligeholdelsen af fællesarealerne giver ikke anledning til bemærkninger.
Der indkøbes et nyt vedligeholdelsesfrit bænksæt til det sydlige areal til erstatning for det nuværende bænksæt, som er ubrugeligt på grund af råd.
De 2 fodboldmål trænger til reparation af nettene, hvilket vil blive udført snarest.

Ad.7:
Sommerens omfattende trafik med tunge køretøjer til de 2 byggerier på Rødtjørnevej har været særdeles hårdt ved vejene. Især Rødtjørnevej og Strandlundgårdsvej er skadet og reparation er påkrævet for at undgå frostsprængninger. Der indhentes tilbud på arbejdet, som forventes udført inden frosten sætter ind.

Grundejerforeningens ansøgning om tilladelse til etablering af ”hajtænder” er blevet behandlet af Lejre Kommunes Center for Teknik og Miljø. Kommunen accepterer hajtænder ved Hasselvejs udmunding i Skovbrynet og ved Rødtjørnevejs udmunding i Skovbrynet. Kommunen sender nu deres anbefaling til politiet til høring.

Ad.8:
Broen bliver lagt på land lørdag den 13. oktober kl. 09.00. Der vil som sædvanligt blive en let forplejning efter arbejdet til de fremmødte.

Katharina Marott, Hasselvej 5, har tilbudt at overtage driften af foreningens hjemmeside. Lene Kristiansen og Katharina er i gang med overdragelsen af funktionen.

Næste møde onsdag den 9. jan. 2019

Ref.oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 18. FEBRUAR 2016
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.