Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 9. JANUAR 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 9. JANUAR 2019

Udgivet af Lene på 21/1/2019 (115 læser)
Referat

af

Bestyrelsesmødet den 9. januar 2019Tilstede:

Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Lykke Nielsen – Hanne Bacher – Ove Holst

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Regnskab
3. Hjertestarterkursus
4. Fællesarealerne og broen
5. Vedligeholdelse af vejene
6. Tung trafik på Hornsherredsvej
7. Information om mobil- og bredbånd
8. Generalforsamling 2019
9. Eventuelt
10. Næste møde


Ad. 1:
Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2:
Kassereren oplyste, at der i på foreningens konto i Nordea indestår 206.585,62 kr. I Spar Nord Bank (vejfonden) indestår 259.786,59 kr. og på nøglekontoen er der 7302,09 kr. Kontantbeholdningen er 0 kr.

Ad. 3:
Sæby Bylaug afholdt hjertestarter kursus i efteråret. Vores medlemmer kunne deltage i det omfang, der var ledige pladser. Så vidt vides har ingen fået plads, hvorfor bestyrelsen planlægger at afholde kursus for vores medlemmer i det kommende forår/sommer.

Ad. 4:
Bent Møller oplyste, at der var truffet aftale med Hjertebjerggård om kultivering af den vilde bevoksning på det sydlige areal. Kultiveringen vil finde sted når området er så frosset, at maskinen kan køre der.
Ove Holst oplyste, at broen forventes udlagt første lørdag i april, det skal dog først koordineres med vognmand og ”dykkere”.
Kajakstativet har vist sig at være en succes, og der er flere, der ønsker plads. Brolauget vil derfor i løbet af foråret udvide stativet med yderligere 4 pladser. ”Landgangsbroen” ved slæbestedet har vist sig for kort når det er højvande. Den vil ligeledes blive forlænget i løbet af sæsonen. Ved det uventede højvande i forrige uge rev et af de små landgangsfag til den store bro sig løs, og drev væk. Hvis det ikke findes inden sæsonstart bliver vi nødt til at lave et nyt. Hændelsen er anmeldt til politiet.

Ad. 5:
Lykke Nielsen oplyste, at der er indgået ny snerydningsaftale med Arne Kristiansen. Endvidere har det vist sig, at flere af de nyplantede træer på Strandlundgårdsvej er beskadiget, topgrenene er knækket. Skaderne er formentlig opstået under storm eller ved store fugles landing. Arne Kristiansen har tilbudt at forsøge udbedring af skaderne ved at montere støtte til toppene af træerne.
Der er indhentet tilbud på reparation af vores beskadigede veje fra 3 virksomheder. Tilbuddene er meget varierende både i omfang og pris. Bestyrelsens interesse samlede sig om tilbuddet fra Plastflex. Tilbuddet omhandlede ny belægning på Skovbrynet fra bumpet til Rødtjørnevej og revneforsegling på Rødtjørnevej og Humlevænget, samt anlæg af hajtænder ved Hasselvejs udmunding i Skovbrynet og Rødtjørnevejs udmunding i Skovbrynet. I første omgang vil vi bede Plastflex om at etablere hajtænder ved Hasselvej/Skovbrynet og ved Rødtjørnevej/Skovbrynet. Endvidere om at foretage mindre forseglinger i asfalten i området (Lykke og Lene besigtiger vejene). Der var enighed om at vente med den større reparation af vejbelægningen, til det forventede byggeri på Skovbrynet nr. 4 er afsluttet. Det tages op senere, om vi også skal bede Plastflex om at tage sig af dette.

Ad. 6:
Steen Søndergaard orienterede om forslaget vedr. omlægning af den tunge trafik på Hornsherredvej, herunder gennem Sæby, som man netop nu kan støtte ved at stemme for det på Lejre kommunes hjemmeside. Bestyrelsen finder forslaget særdeles godt og vil gerne støtte det. Bestyrelsen har derfor sendt et link til de medlemmer, hvis mailadresser vi kender. Steen har hos kommunen rekvireret et dokument til underskrifter. Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til alle, der har adresse i vores område for at bede dem om at skrive under. For at få kommunen til at tage sagen op er der brug for 650 underskrifter fra borgere med bopæl i kommunen.

Ad. 7:
Lejre kommune har udsendt en invitation til et orienterings- og debatmøde vedrørende bredbånd og mobil telefoni i kommunen. Invitationen vil blive ophængt i udhængsskabet og på hjemmesiden. Fra bestyrelsen møder Steen Søndergaard, Bent Møller, Hanne Bacher og Ove Holst, men alle interesserede kan deltage. Der er intet krav om tilmelding.

Ad. 8:
Generalforsamlingen 2019 afholdes den 29. marts 2019. Bent Møller sørger for reservation af lokale i Karleby Forsamlingshus og koordinere med Vandværket.
Der er indkommet et forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget vil blive udsendt sammen med indkaldelsen.

Ad. 8:
Ingen bemærkninger.

Ad. 9:
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 11. marts 2019 kl. 19 hos Bent Møller

Ref.oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 20/6 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5/9 2018 Næste artikel
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.