Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 11/3 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 11/3 2019

Udgivet af Lene på 17/3/2019 (193 læser)
Referat

af

Bestyrelsesmødet den 11. marts 2019


Dagsorden:

1. Opfølgning på referat af sidste møde
2. Regnskab 2018 samt aktuel status
3. Fællesarealerne og broen
4. Klage over oversigtsforhold Humlevænget/Rødtjørnevej
5. Generalforsamling 2019
6. Persondatalovgivningen
7. Eventuelt
8. Næste møde


Tilstede:

Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Hanne Bacher – Lykke Nielsen – Ove Holst


Ad.1:
Der er ikke fastlagt nogen dato for udførelse af arbejdet med anlæg af hajtænder ved Hasselvej og Rødtjørnevej. Entreprenøren er klar, men venter på det rette vejrlig.

Bestyrelsen besluttede, på grundejerforeningens vegne, at støtte borgerforslaget vedrørende begrænsning af lastbilkørslen på Hornsherredvej ved fremsendelse af støtteerklæring til Lejre Kommune.


Ad.2:
Kassereren fremlagde det reviderede og underskrevne regnskab for 2018. Samtidig fremlagde hun forslag til budget for 2019. Forslaget blev drøftet og godkendt.
Hun orienterede om foreningens aktuelle status. På kontoen i Spar Nord indestår 259.786,59 kr. I Nordea indestår 210.680,62 kr. og på Nøglekontoen (depositum for nøgler) indestår 9.802 kr.


Ad.3:
Rørhøsten er udført. Den planlagte kultivering af det sydlige fællesareal vil ikke blive udført i år. Området er for blødt til at maskinerne kan køre der.

Broen forventes udlagt lørdag den 6. april. Der er truffet aftale med kranbil. Der vil igen i år blive sørget for forplejning til de fremmødte.
Inden broen lægges ud vil Brolauget sørge for nødvendig reparation af badeflåden, bygge et nyt landgangsfag til erstatning for det bortkomne og udvide kajakstativet med flere pladser. Så snart vejret tillader det, vil arbejdet gå i gang.
Der er sendt opkrævning til de relevante bådejere til betaling af hhv. bro, land eller kajakpladser.


Ad.4:
Bestyrelsen har modtaget mange klager over de forringede oversigtsforhold ved Humlevængets udmunding i Rødtjørnevej grundet manglende vedligeholdelse af hæk/rabat. Bestyrelsen vil rette henvendelse til de aktuelle grundejere.

Ad.5:
Generalforsamlingen 2019 afholdes igen i år i Karleby Forsamlingshus. Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive ophængt i udhængsskabet, lagt på hjemmesiden og sendt pr. mail til de medlemmer der har oplyst deres mailadresse.
Der er indkommet et forslag til drøftelse på generalforsamlingen. Forslaget udsendes sammen med indkaldelsen.

Ad.6:
Den nye EU-persondataforordning GDPR omfatter også grundejerforeningens behandling af personoplysninger. Grundejerforeningens håndtering af persondata vil blive bekendtgjort ved ophæng i udhængsskabet og lagt på hjemmesiden.

Ad.7:
Et medlem klager over uvedkommende færdsel ad Skovkanten. Medlemmet ønsker vejen spærret med kæde eller alternativt markeret som privat vej. Vejen er, som foreningens øvrige veje, offentlig tilgængelig og kan derfor ikke lukkes. Medlemmet opfordres til selv at træffe foranstaltninger således at trafikanter på vejen ikke ubevidst kommer ind på hans grund.

Hjertestarterens batteri har nu en alder, hvor producenten anbefaler udskiftning af batteriet. Bestyrelsen vil foranledige udskiftningen snarest.

Ad.8:
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 13. maj 2019 kl. 19Ref/oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5/9 2018 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 13. MAJ 2019 Næste artikel
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.