Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 19. AUGUST 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 19. AUGUST 2019

Udgivet af Lene på 31/8/2019 (347 læser)
[/center]

Dagsorden:

1. Opfølgning på referat af sidste møde
2. Regnskab
3. Fællesarealerne og broen
4. Oversigtsforhold Humlevænget/Rødtjørnevej
5. Status på efterlevelse af ordensreglerne
6. Eventuelt
7. Næste møde

Tilstede:

Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Lykke Nielsen – Hanne Bacher – Ove Holst

Ad. 1:
Bestyrelsen har arbejdet på at få etableret en trampesti langs vandet fra det sydlige- til det nordlige fællesareal. Der er imidlertid en vandfyldt grøft, som forhindrer, at man kan gå hele vejen. Ejeren af grunden med grøften er spurgt om vi måtte etablere en form for overgang, f.eks. ved et gangbræt eller trædesten. Dette ønskede han ikke. Bestyrelsen beklager ejerens beslutning dybt, stien ville have været til glæde for mange.

Den varslede undersøgelse om biodiversiteten i vores område har vi ikke mærket noget til. Om den er foretaget ved vi ikke.

En anden placering af udhængsskabet ved Hasselvejs udmunding i Skovbrynet har ikke vist sig mulig. Bestyrelsen vil i stedet søge at ændre konstruktionen således, at oversigten i krydset bedres.

Efter ønske fra en berørt grundejer, er der nu opsat ”Blind vej” skilte ved indkørslen til Skovrankevej og Skovkanten. Iflg. det oplyste, har det allerede reduceret uvedkommende trafik på vejene.

Kommunen havde pålagt grundejerforeningen at muliggøre gående færdsel langs fjorden til Gershøj. Der er nu ryddet en passage gennem hegnet til Bob og Annes mark, og derved har vi efterlevet påbuddet.

En række grundejere, hvor hæk/beplantning mod vejen var blevet for stor, er bedt om at bringe forholdet i orden. De få, der endnu ikke har efterkommet anmodningen vil blive tilskrevet med tidsfrist, hvorefter bestyrelsen vil foranledige beskæring/klipning.


Ad.2:
Kassereren oplyste, at al kontingent nu er inddrevet – ingen er i restance. På foreningens konti i Nordea indestår 338.162,69 kr. og i SparNord indestår 259.686,59 kr. På nøglekontoen står nu 9802,09 kr. Den kontante beholdning er 224,60 kr.
Ved kassererens henvendelse til vores forsikringsselskab viste det sig, at de gennem de sidste 3 år manglede at udbetale vores retmæssige bonus. Beløbet andrager ca. 1500 kr. som nu bliver betalt.


Ad.3:
Det sydlige fællesareal: En del af hækken mellem ”fodboldbanen” og Skovbrynet 12 er fjernet, således at hjertestarteren bliver mere synlig og tilgængelig.

Det nordlige fællesareal: Låsen til bommen er repareret og har fået ny bøjle. Stolpen der bærer bommen er rådnet i jorden og skal udskiftes. Arne Kristiansen, der i sin tid stod for anskaffelsen af bommen, bliver sat på sagen.

Broen: Efter lidt tid, er næsten alle pladser ved broen udlejet, der mangler fortsat et par stykker på det lave vand. Ale landpladser er udlejet. Broen bliver taget på land den 12. oktober. Der er truffet aftale med vognmand og vores ”dykkere”.

Ad.4:
Formanden orienterede om sagsforløbet, herunder om korrespondancen mellem vores advokat og Per Bachmann. Advokaten fastholder, at der ikke er tale om vunden hævd, i forbindelse med den hæk, Per Bachmann uretmæssigt har plantet uden for sin matrikel i vejrabatten. Der er fremskaffet et Google luftfoto fra 2005, der klart viser, at grunden er uden beplantning mod Rødtjørnevej og Humlevænget på daværende tidspunkt. For at der kan være tale om hævd, skal der have fundet en kontinuerlig uafbrudt uretmæssig brug af arealet i 20 år. Per Bachmann nægter fortsat at efterkomme vores påbud om flytning af hækken. Der arbejdes videre med sagen.

Ejeren af Rødtjørnevej 8, er gentagne gange bedt om at slå græs i rabatten ud for ejendommen. Dette er nu gjort og hækken er klippet. Den er desværre stadig for bred i hjørnet rødtjørnevej/Humlevænget, hvorved udsynet i krydset bliver stærkt forringet.

Ad.5:
Som nævnt under pkt. 1 er der kun et par grundejere, der endnu ikke efterlevet ordensreglerne i forbindelse med græsslåning og klipning af beplantning.

Ad.6:
Hjertestarterens batteri skal udskiftes senest inden november.

Ad.7:
Næste møde afholdes den 28.10.2019 kl. 19. hos Lykke Nielsen


Ref.oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 13. MAJ 2019 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 28/10 2019 Næste artikel
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.