Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 28/10 2019

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 28/10 2019

Udgivet af Lene på 4/11/2019 (260 læser)
Referat

af

Bestyrelsesmødet den 28. oktober 2019


Dagsorden:
1. Opfølgning på referat af sidste møde
2. Regnskab
3. Fællesarealerne og broen
4. Oversigt Humlevænget/Rødtjørnevej 
5. Eventuelt
6. Næste møde

Tilstede:
Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Lykke Nielsen – Hanne Bacher – Ove Holst
Bent Møller havde meldt forfald.

Ad. 1:
Referat af sidste møde gennemgået. Ingen bemærkninger.

Ad. 2:
Kassereren orienterede om foreningens økonomiske status. Kontantbeholdningen er 410,14 kr. Indestående på kontoen i Spar Nord 259.686,59 kr. og på kontoen i Nordea 324.903,19 kr. På Nøglekontoen står 9.802,09 kr. Hun bemærkede, at der endnu ikke kommet faktura på sommerens græsslåning, som anslås til ca. 38.000 kr. samt, at der var indkøbt et nyt batteri til hjertestarteren – pris 2.093,75 kr.

Ad. 3:
Ingen bemærkninger vedrørende det nordlige og sydlige fællesareal. Flere steder har hæk/buske bredt sig ud over rabatten. Bestyrelsen henstiller til medlemmerne, at man klipper og beskærer ud for egen grund således, at rabatten er fri og kan benyttes som fortov i påkommende tilfælde.
Broen blev taget på land den 12. oktober. Stor tak til de mange der var mødt op og hjalp til med arbejdet. Denne gang blev brofagene spredt ud på fællesarealet, idet de skal smøres med træolie inden udsætningen til næste sommer. Et af brofagene er revnet i en sammenføjning og skal repareres når træet er tørret op.

Ad. 4:
Formanden orienterede om sagen vedrørende hækken Rødtjørnevej/Humlevænget 1. Grundejeren Peer Bachmann ønsker ikke at efterkomme foreningens påbud om at flytte hækken ind på egen matrikel. Der arbejdes videre med sagen.

Ad. 5:
Der bliver aftalt ny snerydning med Arne Kristiansen

Ad. 6:
Næste møde afholdes den 3. feb. 2020 kl. 19 hos Lene Kristiansen

Ref/oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 19. AUGUST 2019 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 3/2 2020 Næste artikel
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.