Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 3/2 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 3/2 2020

Udgivet af Lene på 12/2/2020 (200 læser)
Referat
af bestyrelsesmødet den 3. februar 2020


Dagsorden:
1. opfølgning på referat af sidste møde
2. regnskab
3. fællesarealer og broen
4. fælles arbejdsdag
5. generalforsamling
6. oversigt Humlevænget/Rødtjørnevej
7. eventuelt
8. næste møde

Tilstede:
Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Hanne Bacher – Bent Møller – Lykke Nielsen – Ove Holst

Ad. 1:
I forbindelse med registrering og godkendelse af den nye drænledning har Bent Møller indgået aftale med en autoriseret kloakmester, der vil foretage de nødvendige ændringer og indberette drænet til kommunen. Desværre vil ændringerne forringe afvandingen af vejen ud for Skovbrynet nr. 4 - 6 og 8.

Ad. 2:
Kassereren har afsluttet regnskabet for 2019. Hun redegjorde for de enkelte posteringer og bemærkede, at budgettet var overholdt. Der viste sig et overskud på 27.352,33 kr.

Ad. 3:
Fællesarealerne er, grundet den megen regn og perioder med højvande, særdeles fugtige. Sivene på det nordlige areal vil blive ryddet, når arealet bliver så tørt, at det bliver muligt at færdes der.
Det samme gør sig gældende på det sydlige areal, hvor et tagdækkerfirma plejer at skære sivene, og vi får kultiveret den vilde flora. Begge dele er pt. ikke muligt da området er for blødt.
Broen skal inden udlægning have træbeskyttelse, og en beskadiget vanger skal repareres. Udlægningen forventes at blive lørdag den 4. april 2020.

Ad. 4:
Der planlægges en fælles arbejdsdag lørdag den 2. maj 2020. Nærmere herom vil blive ophængt i udhængsskabet og anført på hjemmesiden.Ad. 5:
Den årlige ordinære generalforsamling planlægges afholdt fredag den 27. marts 2020 i Karleby Forsamlingshus. Indkaldelse bliver udsendt pr. mail, ophængt i udhængsskabet og lagt på hjemmesiden.

Ad. 6:
En afgørelse i sagen vedrørende den fejlplacerede hæk Rødtjørnevej/Humlevænget har, grundet sygdom hos vores advokat, trukket ud. Advokaten har nyligt oplyst, at Peer Bachmann har fremsat ønske om et møde med bestyrelsen til drøftelse af situationen. Bestyrelsen er villig til, sammen med vores advokat, at deltage i et møde, m.h.p. en aftale om, hvornår og hvordan den omhandlede hæk skal flyttes.

Ad. 7:
Flere grundejere føler sig generet af det skarpe lys fra Herslev Havn. Der er taget kontakt til havnen, og man har allerede ændret lysets retning, med ikke tilstrækkeligt. Bent Møller vil bede dem om at foretage endnu en regulering af lysets retning.

Derudover har flere grundejere udtryk forundring over visse krav i lokalplanen for vores område. Bestyrelsen vil gennemgå lokalplanen og undersøge muligheden for ændring af de mest urimelige krav.

Ad. 8:
Næste møde afholdes den 25. marts 2020 hos formanden.

Ref. Oh.

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDET D. 28/10 2019 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 21/4 2020 Næste artikel
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.