Logo

Referater > Referater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 3/6 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 3/6 2020

Udgivet af Lene på 13/6/2020 (191 læser)
Referat
af
bestyrelsesmødet den 3. juni 2020

Dagsorden:
1. Sagen Humlevænget 1
2. Udlejningshuses benyttelse af bade/bådebro
3. Naboklage – telt i nabos have
4. Vejvand/dræn
5. Sankt Hans aften
6. Eventuelt
7. Næste møde

Tilstede:
Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Hanne Bacher – Ove Holst
Afbud fra Lykke Nielsen

Ad. 1:
Formanden orienterede om den seneste udvikling i sagen vedrørende hækken Rødtjørnevej/Humlevænget. Ejeren er skriftligt givet påbud om at flytte hækken ind på egen matrikel, samt sørge for slåning af græsset i rabatten. Ejeren påstår, at han har vundet hævd på placeringen af hækken.
Det er ejerens opfattelse, at lokalplanens bestemmelse om grundejerforeningens pligt til vedligeholdelse af veje og rabatter tilsidesætter grundejerforeningens ordensreglement, og han således forventer, at grundejerforeningen slår græsset i hans del af rabatten og klipper hans del af hækken mod vejen.
Grundejerforeningen har sat en advokat på sagen.

Ad. 2:
På baggrund af en aktuel sag, hvor en lejer af et sommerhus mente at have krav på en nøgle til bommen, har bestyrelsen drøftet problematikken. Det er bestyrelsens opfattelse, at alle der ejer et sommerhus/grund i Strandlund har krav på en nøgle. Nøglen er ejerens ansvar og bør ikke hænge frit tilgængelig i udlejningshuset. Bestyrelsen råder medlemmer, der lejer deres hus ud, at hænge et ordensreglement op i huset, således at lejeren kan se, hvordan han skal forholde sig under opholdet.

Ad. 3:
Et medlem har på ny klaget over en nabos telt i haven. Problemet har tidligere været behandlet og bestyrelsens svar fra dengang genfremsendes. Nabostridigheder af den art er ikke omfattet af ordensreglementet og må løses af de implicerede parter indbyrdes.
Ad. 4:
Foranlediget af et medlems anmeldelse af grundejerforeningen til kommunen, er grundejerforeningen blevet pålagt at ændre/afproppe det anlagte dræn ud for Skovbrynet 4 – 6 og 8. Drænet blev etableret for at bortlede de ofte store vandmængder, der samlede sig netop der til gene for de berørte grundejere. Entreprenør Asger Bærentzen er bedt om at udføre arbejdet. Han har kontakt til kommunen og forventer arbejdet afsluttet inden denne måneds udgang.

Ad. 5:
På grund af Covid-19 restriktionerne, bliver det ikke muligt af afholde vores traditionelle Sankt Hans arrangement. Der vil dog som sædvanligt blive mulighed for henlæggelse af grenaffald til afbrænding på bålpladsen fra den 6. juni til den 22. juni kl. 16.

Ad. 6:
Ingen bemærkninger

Ad. 7:
Dato ikke fastsat

Ref.oh

Til orientering er grundejerforeningens økonomi således:
Indestående i Nordea konto – 276.279 kr. + nøglekonto – 8.408 kr.
Indestående i Spar Nord konto – 258.203 kr.
Kontant beholdning – 75 kr.

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 5/9 2018
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.