Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 25/11 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 25/11 2020

Udgivet af Lene på 7/12/2020 (210 læser)
Referat
af bestyrelsesmøde den 25. nov. 2020

Tilstede:
Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Lykke Nielsen – Hanne Bacher – Ove Holst
Dagsorden:
1. Sagen Humlevænget 1
2. Fællesarealer og Bro
3. Ordinær generalforsamling
4. Foreningens økonomi
5. Eventuelt
6. Næste møde

Ad. 1: Formanden orienterede om den forestående skelforretning. Landinspektøren har fremsendt forslag til datoer til afholdelse af skelforretningen, som forventes at blive afholdt medio januar 2021.
Ad.2: Der indgås ikke ny snerydningsaftale. De seneste års milde vintre har ikke givet anledning til nævneværdig snerydning. Bestyrelsen finder det mere økonomisk, at rekvirere assistance fra Thorsen, Skræppekær i påkommende tilfælde.
På det nordlige fællesareal har nogle vildtvoksende buske bredt sig uforholdsmæssigt. Af hensyn til biodiversiteten på arealet vil der blive foretaget en lettere kultivering af buskene.
Ad. 3: Den ordinære generalforsamling 2020 blev udsat til efteråret på grund af Covid-19 situationen. Da situationen stadig er belagt med restriktioner, er det nødvendigt endnu en gang at udsætte generalforsamlingen. Hvis situationen tillader det, forventes generalforsamlingen afholdt inden udgangen af marts 2021.
Ad. 4: Kassereren oplyste, at der i vejfonden indestår 258.053 kr. I Nordea står 347.813 kr. på kontoen. På nøglekontoen (depositum for udleverede nøgler) står der 8.408 kr. Kontantbeholdingen er 55 kr. Der forventes udbetalt bonus fra Tryg Forsikring på ca. 800 kr.
Ad. 5: Lejre kommune har sendt opfordring til firmaer og institutioner i kommunen om at komme med input til kommunens klimaplan. Grundejerforeningen har umiddelbart ingen bemærkninger.
Ad. 6: Næste møde den 27. jan 2021 kl. 19.
Ref.oh
[/font]

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 21/4 2020
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.