Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 2. JUNI 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 2. JUNI 2021

Udgivet af Lene på 7/6/2021 (27 læser)
Referat af Bestyrelsesmødet den 2. juni 2021
Dagsorden:

1. Sagen Humlevænget 1
2. Fællesarealer og bro
3. Ordinær generalforsamling
4. Sankt Hans
5. Forslag om etablering af sandstrand nord for slæbestedet
6. Foreningens økonomi
7. Status på forsikringer
8. Vejene
9. Eventuelt
10. Næste møde

Tilstede:

Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Hanne Bacher – Lykke Nielsen – Ove Holst

Ad. 1:
Skelforretningen er afviklet og gundejerforeningnen fik ret i, at ejeren af Humlevænget 1 ikke har vundet hævd på benyttelse af rabatten på Rødtjørnevej og hjørnet Rødtjørnevej/Humlevænget. Grundejeren var ikke enig i afgørelsen og fik 8 ugers betænkningstid i forhold til evt. indbringelse af sagen for retten. Sagen har været meget omkostningstung. Grundejerforeningen har betalt, men en fordeling af udgifterne mellem grundejerforeningen og ejeren af Humlevænget 1 søges fastlagt af Hegnsynet, som har kompetencen i den forbindelse.
Hegnsynets afgørelse og grundejerens evt. anke til retten afventes.

Ad. 2:
Broen blev udlagt planmæssigt. Der var stort fremmøde og vejret var med os igen i år. Næsten alle bådpladser er udlejet. Fællesarealerne er nu helt renset for Bjørneklo.

Ad. 3:
Generalforsamlingen planlægges, af praktiske grunde, afholdt sammen med Vandværket medio september 2021.

Ad. 4:
Grenaffald vil kunne lægges på bålpladsen fra den 9. juni. Kørevej og bålpladsen vil blive afmærket. Sankt Hans aften forventes at forløbe som vi plejer. Bålet tændes kl. 20 og formanden holder båltalen. Bent Møller sørger for indkøb af øl/vand samt dieselolie til antændelse. Lykke Nielsen sørger for vin. chips, slik og engangsservice.

Ad. 5:
Hanne Bacher undersøger hos kommunen om der er mulighed for etablering af en mindre sandstrand på det nordlige fællesareal.

Ad .6:
Kassereren oplyste grundejerforeningens aktuelle finansielle status således: I Nordea henstår 338.069, 57 kr. I Spar Nord henstår 290.896,61 kr. Kontantbeholdningen er 396 kr. og på Nøglekontoen er der i alt indbetalt 8.408,34 kr. i depositum for udleverede nøgler.

Ad. 7:
Foreningen har Bestyrelsesansvarsforsikring og Arbejdsskadeforsikring hos Tryg Forsikring. Hjertestarteren er særskilt forsikret.

Ad. 8:
Strandlundgårdsvej og Skovbrynet fra bumpet til Rødtjørnevej trænger alvorligt til ny belægning. Lykke indhenter tilbud på arbejdet.

Ad. 9: ingen bemærkninger

Ad. 10:
Næste møde afholdes den 25. august kl. 19 hos Bent Møller


Ref.oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 25/11 2020
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.