Logo

Referater > Referater > Bestyrelsesmødereferater > Referat af bestyrelsesmøde d. 25. august 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. august 2021

Udgivet af Lene på 1/9/2021 (168 læser)
Referat

af

Bestyrelsesmødet den 25. august 2021Dagsorden:

1. Sagen Humlevænget 1
2. Fællesarealer og bro
3. Ordinær generalforsamling
4. Forslag om etablering af sandstrand nord for slæbestedet
5. Vejene
6. Sten i rabatten
7. Foreningens økonomi
8. Loppemarkedet
9. Eventuelt
10. Næste møde

Tilstede:

Steen Søndergaard – Lene Kristiansen – Bent Møller – Hanne Bacher – Ove Holst

Fraværende
Lykke Nielsen gr. ferie


Ad. 1:
Formanden orienterede om sagen Humlevænget 1. Peer Bachmann har stævnet grundejerforeningen med følgende krav:

PÅSTAND1: Sagsøgte tilpligtes som ejer af 24 ec, Sæby By, Sæby at anerkende, at sagsøger har vundet ejendomshævd på det areal som sagsøgers hæk omgrænser, og som ligger ud til Rødtjørnevej og Humlevænget.
Påstand 2: Sagsøgte skal til sagsøger betale omkostninger forbundet med skelforretningen, som af landinspektøren er opgjort til kr. 84.728,44, udgifter til registrering af ændringerne i matriklen og et passende beløb til dækning af sagsøgers advokatudgifter til skelforretningen.

Der er afholdt telefonisk retsmøde med deltagelse af parternes advokater, hvor den videre sagsgang blev oplyst. Bestyrelsen finder det yderst beklageligt, at en enkelt grundejer forårsager så store gener og udgifter for grundejerforeningens medlemmer.


Ad. 2:
Brombærkrattet på det sydlige areal er ryddet. Grøftekanterne er slået og den vilde vegetation på arealet er kultiveret.
På det nordlige areal, ud for ejendommen Skovbrynet 34, er et træ gået ud. Grundejeren foranlediger fældning af træet.
Kæden til badeflåden var slidt over og flåden havde revet sig løs fra ankret. Der er indkøbt nyt anker, kæde og fortøjningsbøje. Flåden er nu igen lagt på sin gamle plads.

Ad. 3:
Generalforsamling afholdes fredag den 15. okt. 2021 kl. 20.00 i Karleby Forsamlingshus.

Ad. 4:
Kommunen er hørt om muligheden for etablering af en mindre sandstrand syd for broen. Center for Teknik og Miljø har anmodet om detaljerede oplysninger om projektet. Hanne Bacher udarbejder en ansøgning med de ønskede oplysninger.

Ad. 5:
Der er aftalt møde med asfaltfirma den 9. september 2021 i forbindelse med planlægning af asfaltering af Strandlundgårdsvej/Skovbrynet frem til Rødtjørnevej.


Ad. 6:
Kommunen har modtaget en klage over sten, som er henlagt i vores rabatter, og har i den anledning fremsendt krav om fjernelse af stenene. Grundejere der har lagt sten i deres rabat opfordres til at fjerne dem.


Ad .7:
Kassereren oplyste, at der i Spar Nord Bank (vejkontoen) indestår 327.796,61 kr. I Nordea Bank indestår 287.891,83 kr. På Nøglekontoen (indbetalte depositum for udleverede bomnøgler) indestår 8408,34 kr. Kontantbeholdning udgør 1 kr.

Ad. 8:
Det afholdte loppemarked var en stor succes, bestyrelsen sender tak til initiativtagerne.

Ad. 9:
Ingen bemærkninger til punktet.

Ad. 10:
Næste møde den tirsdag den 16. nov. 2021 kl. 19.00


Ref/oh

Naviger gennem artiklerne
Forrige artikel REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 2. JUNI 2021
Rating 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 stemmer)
Stemmer er deaktivere!
Kommentarer er ejet af indsender. Vi er ikke ansvarlige for deres indhold.