Sydlige fællesareal

På arealet afholdes den årlige Sankt Hans fest. Kort tid forud for dette kan nedlægning af grenaffald til afbrænding finde sted. Dette må dog kun ske i den defineret periode og kun på det anviste sted på det sydlige fællesareal.